Sản Phẩm Yêu Thích
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

TỔNG HỢP CÁC KHUYẾN MÃI

A. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ:

 • Phòng Thu Việt: gọi tắt là PTV
 • Thiết Bị: là một cá thể hữu hình (có thể cầm, nắm, chạm vào được), có hình dạng, kích thước, trọng lượng, khối lượng cụ thể.
 • Dịch Vụ: là một cá thể vô hình (chỉ có thể nghe hoặc nhìn thấy được), liên quan đến thời gian hoặc sức lao động của các nhân viên tại PTV dùng để đáp ứng một hoặc nhiều nhu cầu của khách hàng.
 • Khóa Học: là một cá thể vô hình (chỉ có thể nghe hoặc nhìn thấy được), dùng để hướng dẫn và truyền tải các kiến thức đến người khác được công bố tại website của PTV.
 • Sản Phẩm: là gọi chung cho một Thiết Bị hoặc Dịch Vụ hoặc Khóa Học riêng lẻ.
 • Mặt Hàng: là một hoặc nhiều Sản Phẩm kết hợp để bán cùng nhau.
 • Đơn Hàng: là một hoặc nhiều Mặt Hàng được đặt hàng và thanh toán cùng thời điểm.
 • Cùng Chung Đơn Hàng: là các Mặt Hàng được đặt hàng và thanh toán cùng thời điểm (lên đơn cùng lúc).
 • Mua Thẳng: là Sản Phẩm được mua trực tiếp không thông qua khuyến mãi.

B. TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI: Tặng hoặc Giảm Giá

1. Tặng Kèm hoặc Giảm Giá BỘ CÀI ĐẶT PROJECT TỰ ĐỘNG KHÔNG GIỚI HẠN 3.000.000đ:

2. Tặng Kèm hoặc Giảm Giá CÀI ĐẶT PROJECT 1 LẦN (Bảo Hành 6 tháng) TRÊN WINDOWS 1.000.000đ:

 • Tặng Kèm Sản Phẩm máy tính (cục CPU) và được cài sẵn trước khi giao hàng.
 • Giảm Giá 300.000đ (còn lại 700.000đ) cho các Sản Phẩm có giá từ 1.000.000đ trở lên.

3. Tặng Kèm hoặc Giảm Giá KHÓA HỌC TỰ THU ÂM TẠI NHÀ CHUẨN STUDIO 1.500.000đ (gọi tắt là: Khóa 1.5tr):

 • Tặng Kèm Các Mặt Hàng có giá từ 450.000đ trở lên.

4. Tặng Kèm hoặc Giảm Giá KHÓA HỌC THU ÂM MIX NHẠC TRỌN GÓI NÂNG CAO 3.000.000đ (gọi tắt là: Khóa 3tr):

 • Tặng Kèm Các bộ COMBO có giá từ 7.000.000đ trở lên.
 • Tặng Kèm Các Đơn Hàng mà không bao gồm các bộ COMBO trong đó có tổng giá trị từ 9.000.000đ trở lên.
 • Tặng Kèm Sản Phẩm Microphone N87c.
 • Giảm Giá cho các Khách Hàng đã có Khóa 1.5tr muốn nâng cấp lên:
 1. Giảm 500.000đ (còn lại 2.500.000đ) nếu không Cùng Chung Đơn Hàng.
 2. Giảm 800.000đ (còn lại 2.200.000đ) nếu Cùng Chung Đơn Hàng.

5. Tặng Kèm hoặc Giảm Giá KHÓA HỌC THU ÂM MIX NHẠC TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP 5.000.000đ (gọi tắt là: Khóa 5tr):

 • Tặng Kèm Các bộ COMBO Chuyên Nghiệp.
 • Tặng Kèm Các Đơn Hàng Micro N87c hoặc COMBO mà không phải là COMBO Chuyên Nghiệp có tổng giá trị từ 10.000.000đ trở lên. (sẽ được thêm vào bởi Nhân Viên tiếp nhận Đơn Hàng của PTV)
 • Tặng Kèm Các Đơn Hàng mà không bao gồm các bộ COMBO trong đó có tổng giá trị từ 12.000.000đ trở lên. (sẽ được thêm vào bởi Nhân Viên tiếp nhận Đơn Hàng của PTV)
 • Giảm Giá cho các Khách Hàng đã có Khóa 1.5tr muốn nâng cấp lên:
 1. Giảm 700.000đ (còn lại 4.300.000đ) nếu không cùng chung Đơn Hàng.
 2. Giảm 1.000.000đ (còn lại 4.000.000đ) nếu cùng chung Đơn Hàng.
 • Giảm Giá cho các Khách Hàng đã có Khóa 3tr muốn nâng cấp lên:
 1. Giảm 2.500.000đ (còn lại 2.500.000đ) nếu không cùng chung Đơn Hàng.
 2. Giảm 3.000.000đ (còn lại 2.000.000đ) nếu cùng chung Đơn Hàng.

6. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC:

 • Khách Hàng đã Mua Thẳng Khóa 3tr sẽ được nâng cấp trực tiếp lên khóa 5tr nếu đặt Đơn Hàng có quà tặng cũng là Khóa 3tr.
 • Khách Hàng đã Mua Thẳng Khóa 3tr sẽ được Giảm Giá trực tiếp 1.000.000đ nếu đặt Đơn Hàng có quà tặng là Khóa 5tr.
 • Khách Hàng đã Mua Thẳng Khóa 5tr sẽ được Giảm Giá trực tiếp 1.000.000đ nếu đặt Đơn Hàng có quà tặng là Khóa 3tr.
 • Khách Hàng đã Mua Thẳng Khóa 5tr sẽ được Giảm Giá trực tiếp 2.000.000đ nếu đặt Đơn Hàng có quà tặng là Khóa 5tr.