Nội dung khóa học
DAW – Phần mềm thu âm mix nhạc, hoà âm phối khí. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/25
PHẦN MỀM – VST PLUGINS TỔNG HỢP. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/78
VSTi – Các bộ tiếng làm nhạc – hoà âm phối khí. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/32
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Nội dung bài học

TẢI XUỐNG

Year/Date of Issue: 10/14/2022
Version: v3.6.0
Developer: Ample Sound
Developer site: Ample Sound
Format: STANDALONE, VSTi, VSTi3, AAX, AU
Bit depth: 64bit
Tabletka: present
System requirements: Windows: Windows 7/8/10, 64-bit only (32-bit not supported).
Mac: 10.9 or higher.
VST2, VST3, AU, AAX and Standalone host.
10 GB Hard Disk, Intel i5 or higher.


Description: Ample Guitar SJ is a virtual acoustic guitar that brings the sound of the Gibson SJ-200 Vintage Custom Shop acoustic guitar into your studio.

Cài đặt
Đối với người dùng Windows:
1. Cài đặt AGSJ_3_5_0_Installer.exe
chương trình 2. Cài đặt thư viện Library Installer.exe (chọn thư mục cài đặt thư viện)
3. Chạy bản vá Activate.exe (trong dòng AGSJ v3.5.0, nhấp vào nút Kích hoạt ở bên phải và trong cửa sổ mở ra, cũng nhấp vào Kích hoạt )
Chú ý! Khi kích hoạt hãy để trống tất cả các trường, bạn không cần nhập gì cả!

Đối với người dùng MacOSX:
1. Cài đặt AGSJ_3_5_0_Installer.dmg
chương trình 2. Cài đặt thư viện AGSJ_Library_Installer.pkg (chọn thư mục cài đặt thư viện)
3. Chạy bản vá AS Self-Activator v3.dmg (trong dòng AGSJ v3.5.0, nhấp vào nút bên phải Kích hoạt và trong cửa sổ mở ra, cũng nhấp vào Kích hoạt )
Chú ý! Khi kích hoạt hãy để trống tất cả các trường, bạn không cần nhập gì cả!

Tham gia đoạn hội thoại