Nội dung khóa học
DAW – Phần mềm thu âm mix nhạc, hoà âm phối khí. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/25
PHẦN MỀM – VST PLUGINS TỔNG HỢP. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/78
VSTi – Các bộ tiếng làm nhạc – hoà âm phối khí. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/32
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Nội dung bài học

TẢI XUỐNG

Năm/Ngày phát hành: 2022
Phiên bản: 3.6.0
Định dạng: VSTi, VSTi3, AAX, AU
Độ sâu bit: 64bit
Tabletka: hiện tại
Yêu cầu hệ thống: Windows: Windows 7/8/10/11, chỉ 64-bit (không hỗ trợ 32-bit).
Mac: 10.9 trở lên.
VST2, VST3, AU, AAX và máy chủ độc lập.
Đĩa cứng 10 GB, Intel i5 trở lên.

Mô tả : Ample Guitar Twelve III – cây đàn guitar acoustic ảo này sẽ mang âm thanh của cây đàn guitar Taylor 956 CE 12 dây vào phòng thu của bạn. Ample Guitar Twelve chứa hai thư viện mẫu Finger Library và Pick Library với tổng dung lượng hơn 8 GB.

Cài đặt :

Đối với người dùng Windows:
1. Cài đặt chương trình AG12_3_6_0_Installer.exe
2. Cài đặt thư viện Library Installer.exe (chọn thư mục cài thư viện)
3. Chạy bản vá Activate.exe (trong dòng AG12 v3.6.0, nhấp vào nút bên phải Kích hoạt và trong cửa sổ mở ra, cũng nhấp vào Kích hoạt)
Chú ý! Khi kích hoạt hãy để trống tất cả các trường, bạn không cần nhập gì cả!

Đối với người dùng MacOSX:
1. Cài đặt chương trình AG12_3_6_0_Installer.dmg
2. Cài đặt thư viện AG12_Library_Installer.pkg (chọn thư mục cài thư viện)
3. Chạy bản vá AS Self-Activator v3.dmg (trong dòng AG12 v3.6.0, nhấp vào nút Kích hoạt ở bên phải và trong cửa sổ mở ra, cũng nhấp vào Kích hoạt)
Chú ý! Khi kích hoạt hãy để trống tất cả các trường, bạn không cần nhập gì cả!

Tham gia đoạn hội thoại