NỘI DUNG
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Thông Tin Bài Học

Download here

LM Amplifier LM-662 là một compressor, các bạn tải file về và copy vào thư mục chứa vst plugin là có thể sử dụng được. Lưu ý, đây là plugin 32bit nên có thể không hỗ trợ các DAW 64bit

Tham gia thảo luận
Ẩn nút liên hệ