NỘI DUNG
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Thông Tin Bài Học

TẢI VỀ

HƯỚNG DẪN TẬP:

Các bạn hát theo tiếng đàn piano đánh giai điệu với chữ: mà ma má ma mà… mỗi lần tone nhạc sẽ nâng lên nữa cung liên tục và sau đó sẽ hạ xuống dần.

Hết một lượt bạn sẽ đổi thành chữ: mì mi mí mi mì… – mề mê mế mê mề… – mồ mô mố mô mồ… – mù mu mú mu mù… – mừ mừ mứ mư mừ…

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Tham gia thảo luận
0906353500 4 tháng ago
Reply
Ẩn nút liên hệ