NỘI DUNG
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Thông Tin Bài Học

Hướng dẫn: Các bạn chỉ cần tải về và giải nén, sau đó chép toàn bộ nội dung vào thư mục chứa các VST plugins trong máy tính là sử dụng được.

TẢI VỀ

Tham gia thảo luận
Ẩn nút liên hệ