Nội dung khóa học
DAW – Phần mềm thu âm mix nhạc, hoà âm phối khí. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/25
PHẦN MỀM – VST PLUGINS TỔNG HỢP. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/78
VSTi – Các bộ tiếng làm nhạc – hoà âm phối khí. PASSWORD nếu có: nhatdastudio
PASSWORD nếu có: nhatdastudio
0/32
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Nội dung bài học

TẢI XUỐNG

Year/Date of Issue: 09/18/23
Developer: Red Rock Sound.
Developer website: Red Rock Sound
Format: VST, VST3.
Bit depth: 64bit
Tablet: Cured [MOCHA]
System requirements: WIN 7+


Description:
a set of FX and Instrument plugins from Red Rock Sound.

Included Plugins :

—>FX:
RRS AQ550 v3.0.0.
RRS AQ550b v3.0.0.
RRS AQ560 v3.0.0.
RRS Bass Enhancer v1.0.3.
RRS BQ-A v3.0.0.
RRS Comp 609 v3.5.0.
RRS EQ3 v2.0.0.
RRS EQP-1A v1.5.1.
RRS Exciter v1.0.2.
RRS Fuse Stereo Image v1.0.0.
RRS SA360 v1.0.0 (new).
RRS uniQ v1.0.3.

—> VSTi:
RRS Ivoks v1.0.0.

—> FREE:
RRS EQ302 v1.0.2.
RRS EQ560 FREE v1.0.3.
RRS HLF-3C v1.0.0.
RRS SA60 v1.0.2.

Tham gia đoạn hội thoại