NỘI DUNG
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Tham gia thảo luận
Nguyễn Lê Vũ 2 năm ago
Youtube: Nhatdastudio AI HỎI GÌ HỎI ĐI 6 : tặng cả nhà 2 plugins ngon -> Compressor & reverb Thanks ! A Nhật ...
Reply
Ẩn nút liên hệ