Nội dung khóa học
Tải miễn phí VST plugins, VSTi, DAW, Instrumental, Samples, Audio luyện thanh…
Nội dung bài học

VescoFX – Cross Delay Advanced Stereo Delay Plugin 1.0.0 VST x86

Cross Delay

 

Tham gia đoạn hội thoại
All in one
Ẩn nút liên hệ